Rettferdig Offentlig Saksbehandling

DITT ENGASJEMENT KAN HJELPE ANDRE!

Organisasjonen ROS er basert på frivillig arbeid fra medlemmene, hvor disse har en bred erfaring fra politisk-, privat- og offentlig virksomhet.

Organisasjonsnr: 911 820 684

Postadr: ROS, Bildøybakken 105, 5360 Kolltveit

Besøksadresse: Bildøybakken 105, 5360 Kolltveit

Bankkonto: 1503 38 04102

Medlemskap er åpent for alle, men medlemslisten er kun åpen for styrets medlemmer. Kontigent pr år er kr 50,-.

Årsmøte avholdes ved utgangen av mars måned.