Rettferdig Offentlig Saksbehandling

I sak, Fjell kommune ref 2012/148-1436/2012 på Bjorøy, søkes det om bygging av nøst, kai og utlegging av flytebrygge fra en eiendom som ligger i bustadområde i arealdelen til kommuneplanen, - pos 5 på vedlagte billede. I søknaden vises det til at det tidligere er gitt løyve for oppføring av nøst i område.

Fjell kommunes administrasjon gir avslag på søknaden. Avslaget, - datert 9.7.2012, sendes ut ved starten av fellesferien med 3 ukers klagefrist. Administrasjonen viser i sitt avslag til at nøstene/flytebryggene i pos 1,2 og 3 på billede, er oppført etter gammel Planlov fra 1985 og er således ikke en relevant sammenligning. Det administrasjonen unnlater (bevist?) å henvise til, er nøstet som er bygget i 2012 og vist i pos 4 på billede.

Synes du det er rettferdig at melding blir sendt ut i fellesferien, slik at klage på vedtaket blir gjort vannskelig?

Synes du det er rettferdig at ikke nøstet som er bygget i 2012 ikke blir nevnt av administrasjonen i Fjell?

Gi din kommentar i Gjesteboken.