Rettferdig Offentlig Saksbehandling

FORNUFTEN SEIRER.

Sak 2003-2128-1 sak 2011/2214 i Fjell kommune. Det denne saken gjelder er ikke omsøkt bygging av betongvei ned til nøstet, bygging av betongslipp samt montering av kaikrane innenfor 100 meters belte, samt i et område som i arealplanen er lagt ut som LNF Friluft. Da tiltaket blir oppdaget gies det mulighet til å søke. For dette blir det betalt et ekstra søkegebyr på kr 3.500,-.

FJELL KOMMUNE GODKJENNER BYGGINGEN.

Fylkesmannen i Hordaland protesterer ikke på vedtaket.

Sammenlignet med andre saker kan avgjørelsen i denne saken virke som forskjellsbehandling.