Rettferdig Offentlig Saksbehandling

GROV FORSKJELLSBEHANDLING.

ROS vil gi ros til administrasjonen i Fjell kommune samt til Fylkesmannen og Fylkeskommunen, for at de ga dispensasjon til Gno3 Bno13 og Gno3 Bno16 på Ekren, til utvidelse av sine hytter.

På billede 2 ser en avmerket Gno3 Bno18, den lille hytten som eies av Øyvind Herland, - en tidligere svært aktiv kommunepolitiker for Fremskrittspartiet i Fjell. I en rekke saker var han sterkt kritisk til vedtak i administrasonen, noe som ga stor pressedekning. Fylkesmannen ga ikke tillatelse til utvidelsen hytten.

ER FORSKJELLSBEHANDLINGEN SOM ER VIST I DISSE TO SAKENE, - I SAMME OMRÅDE, EN TAKK FOR SIST FRA BYRÅKRATIET TIL ØYVIND HERLAND?

HVA MENER DU? Skriv din mening i gjesteboken!