Rettferdig Offentlig Saksbehandling

STØYFORURENSNING
VED OVERFLYGING AV HELIKOPTERNE ER DET I DAG IKKE MULIG Å FØRE EN SAMTALE UTE. INNE I HUSENE OPPSTÅR BL.A. VIBRASJONSSTØY.

AVINOR MÅ NÅ VISE HANDLEKRAFT

FAKTA OM AVINOR

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap underlagt samferdselsdepartementet. Avinor driver tårnfunksjonene på flyplassene, samt overvåking av norsk luftrom. Statsråden i dette departementet er således ansvarlig for Avinors virksomhet.

Rapporten om Avinors samfunnsansvar 2013 peker bl.a. på at Avinor vil ha sterk fokus på helikopterstøy. Området miljø og klima er i Avinor organisert i en egen miljøavdeling.

MEN HJELPER FINE ORD PÅ HELIKOPTERBRÅKET OVER FJELL KOMMUNE?  NEI !

Fra 1999 har - i hele 15 år - har Fjell kommune basert på en rekke klager fra innbyggerne, tatt opp dette forholdet med Avinor og Luftfartsverket! I løpet av disse 15 årene har Avinor i møter i politiske fora, - i folkemøter, - snakket og snakket og snakket, - uten å gjøre det minste med selve problemet!

NÅ ER NOK NOK. HELIKOPTERBRÅKET ER EN LANGT STØRRE PLAGE I DAG ENN FOR 15 ÅR SIDEN. NÅR AVINOR IKKE VISER HANDLEKRAFT BØR STATSRÅDEN GRIPE INN.

 

 

 

 

HVA KAN AVINOR GJØRE!

HELIKOPTERSTØY ER EN FUNKSJON AV:

1) Helikopter typen  2) Flyhøyden  3) Flyhastigheten  4) Flykorridoren  5) Antall flygninger

Myndigheten kan stille krav til Helikopter typen som skal anvendes. Valget av det mest brukte helikopteret i dag - Sikorsky S-92 - er utelukkende valgt utfra lastekapasitet og økonomi.

HVA KAN AVINOR BESTEMME ?

Ser vi bort fra en nødsituasjon - da bør flygeren bestemme - så kan Avinor bestemme over punktene 2,3,4,og 5. HVORFOR GJØR DE IKKE DET?

Innbyggerne i Fjell kommune godtar at vi har overflygninger av helikopterne til våre oljefelt. Det vi ikke godtar er at våre myndigheter (her Avinor) gir blaffen i å styre - gjennom krav - inn og utflygingskorridorene, slik at støybelastningen blir mere jevnt fordelt.

 

 

 

 

Utflygingstraseen D3. Avinor kan i praksis kreve at helikoptrene følger korridorene uansett vær, noe Avinor ikke gjør. Det er observert gjentatte innflygninger langs grønn linje, samt langs rød linje. DETTE ER "TEXAS" PÅ SITT BESTE. Kun økonomi er bestemmende for trasevalget.

HER TRENGER VI DEG

Organisasjonen "Rettferdig Offentlig Saksbehandling" - ROS - krever nå at våre sentrale myndightene tar denne miljørforurensingen på alvor. AVINOR har i praksis vist at de gir blaffen, - slik at Departementet som er overordnet AVINOR, fremkommer med løsninger. 

GI DIN TILSLUTTNING VED Å SKRIVE DEG INN I VÅR GJESTEBOK.