Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Partene i saksgangen

I den offentlige saksgangen vil det normalt være 2, eller 3 parter som er involverte.

1) Søkeren sender sin søknad. 2) En Saksbehandler behandler søknaden og gir en innstilling til vedtak. 3) Forslaget til vedtak behandles ofte av et kollegium i administrasjonen. 4) Er en avgjørelse i saken delegert til administrasjonen, går saken tilbake til søkeren. 5) Er avgjørelsen ikke delegert går den til politisk behandling. 6) Det politiske vedtaket går så tilbake til søkeren.