Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Fjellspollen/ Litlepollen

Denne saken gjalt utvidelse av eksisterende kanal i Fjellspollen.

I denne saken ble det delegerte vedtaktet til administrasjonen påklaget. Det politiske utvalget som behandlet klagen omgjorde så administrasjonens vedtak til fordel for klageren. Dette vedtaket ble så påklaget. Administrasjonen opprettholdt sitt vedtak, og saken gikk nå til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Fylkesmannen påpeker at grunngivningen til det politiske vedtaket ikke er i overenstemmelse med søknaden om tiltaket. Klagen har etter dette ført frem.

Fylkesmannen sitt vedtak innebærer at kommunen må behandle saken på nytt.