Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Fyllingen i Straumssundet 25.7.2013.

Midlertidig laging av steinmasse på egen tomt.

Denne søknaden avviste administrasjonen. Vedtaket ble påklaget, men det politiske vedtaket som så behandlet klaget, - opprettholdt administrasjonens vedtak.

Klagen gikk så til Fylkesmannen som gå klager medhold, slik at vedtaket i kommunen må behandles på nytt!

Dette er en sterk kritikk til administrasjonen for lovanvendelsen i begrunnelsen til vedtaket. Like ens er det en kritikk til det politiske utvalget, som ukritisk følger administrasjonens innstilling.

Det skal bli spennende å se hvordan steinfyllingen i Straumessundet blir fulgt opp! Er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Fjell kommune?

                        I Gjesteboken kan du gi uttrykk for din erfaring!