Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Gi gjerne utfyllende opplysninger i Gjesteboken om hvilke egenskaper en saksbehandler skal ha!