Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Gi gjerne utfyllende opplysninger i Gjesteboken om hvilke egenskaper en saksbehandler skal ha!

De fleste av de administrative saksbehandlerne i Fjell kommune er serviceorienterte, hjelpsome, og kan sitt fagfelt. ❤

EKSEMPEL PÅ KRITIKKVERDIG SAKSBEHANDLING

Men ROS finner også i postlistene eksempler på saksbehandlere som gjennom brev til innbyggerne/grunneiere, - brev som nærmest må karakteriseres som en trussel, utløser et stort engasjement med store kostnader for den pårørte.

I den etterfølende fotomontasjen viser vi brev fra en saksbehandler til en grunneier, hvor det henvises bl.a. til en Høyesterettsdom hvor saksbehandlerens egen tolkning av dommen brukes som bevis i grunngivningen. Videre fremsettes påstander om et gjerde som går ut i sjøen, noe som blir tilbakevist i svarbrevet.

ROS tør påstå at minst 99,9 % av innbyggerne i Fjell ikke er jurister. Ved å henvise til en Høyesterettsdom resulterer dette i at en selv må søke juridisk bistand med etterfølgende høye kostnader (burde Fjell kommune betalt disse?). Brevet fra grunneierens advokat er vist i det etterfølgende foto. Foto som viser at gjerdet ikke går ut i sjøen følger deretter. Et flyfoto viser arealet av den såkalte plenen som saksbehandler har anmerket. Som det fremgår av svarbrevet fra grunneierens advokat, tilbakevises alle påstandene fra saksbehandleren.

Gjerdet ble satt opp i etterkant av en jorskiftesak sommeren 2012, hvor Fjell kommune hadde gjort feile grenseendringer i matrikkelen, og hvor Gnr 27 Bnr 34 måtte til jordskifteretten for å få løst saken. Når saksbehandleren høsten 2012 foretar en synsfaring på Gnr 27 Bnr 34, resulterer dette i brev. ER DET SLIK VI VIL HA DET?