Rettferdig Offentlig Saksbehandling

Dette er kopi av nabovarselet vedr. Straume Sjøfront

SLIK BLE DET

Er nabovarselet i overenstemmelse med virkeligheten?

Er steinknuseverket i overenstemmelsemed søknaden?

Er utfyllingen i Straumssundet i overenstemmelse med reguleringsplanen?