Rettferdig Offentlig Saksbehandling

GANGVEIEN ETTER TILBAKEFYLLINGEN

10 HYTTEEIERE I BREIVIKA, BJORØY ER PÅLAGT HØYESTE TVANGSMULKT I FJELL KOMMUNE. Kr 744.000,-. I tillegg har de et advokatsalær på Kr 262.900,-!

Sak 2003-2128-1 Ulovlig bygging av vei til nøst, betongslipp ga kun et ekstragebyr på Kr 3.500,- også i Fjell kommune. Se SAK no 2 i Menyen

Det er dokumentert at veien fram til hyttefeltet for 10 hytter, var opprinnelig en gammel gårdsvei/traktorvei til utmarken, - en vei som var brukt i uminnelige tider.

I år 2000 ga Fjell kommune tillatelse til å legge vann- og kloakkledning i veitraseen. Etter at ledningene var lagt ble det etterfylt masse,for å gjenvinne gangveien til hyttene.

I år 2004 ble det sendt inn søknad om utbedring av veien, slik at den blir trygg å ferdes på, samt at beltevogn/terreng gående maskiner kan ta seg fram. I 2005 er arbeidet påbegynt uten godkjennelse. Gangen i saken er nå møter,møter, klager på vedtak, hvor Fjell kommune endelig i år 2009 ga pålegg om fjerning av vegen, og tilbakeføring til opphavelig tilstand innen 15.03.2009. Pålegget ble stadfestet av Fylkesmannen.

Nye møter og disuksjoner om veibredden medførte at tiden gikk.

I vedtak av 06.01.2010 ble det gitt løyve til oppfrøing av gangveg (forstå det den som kan. Det hadde jo alltid vært en vei der).

I brev fra Fjell den 05.03.2010 blir det satt ny frist for oppretting av den ulovlige bygde veien (merk: ny gangveg skal gå i samme trase), med frist for retting til 01.06.2010. Tvangsmulkt ble i pålegg av 03.05.2010 satt til kr 250.000,- med kr 1.000,- pr dag etter fristen, til det ulovlige tiltaket er fjernet.

29.22.2011 var alt opprettet og tvangsmulkten utgjør ved denne dag kr 744.000,-.

 Det vises til den innfelte saken i teksten, hvor ulovligheten ble godkjent med et tilleggsgebyr på kr 3.500,-.

ER DET FORSKJELL PÅ KONG SALOMO OG JØRGEN HATTEMAKER I FJELL KOMMUNE?

Har Plan- og utbyggingssjefen gjlem punkt 4 i den vedtatte Fjellvitregel nr 1?

Fjellvitregel nr. 1: BRUKAREN OG OSS

4. Du og eg skal alltid behandla Kong Salomo og Jørgen Hattemaker likt. Vi skal stimulera til sjølvstende og yta det vesle ekstra dei ikkje forventar.