Vedtak i Fellesnemda 180618 om Politisk organisering

Redaktørens anmerkning: Ønsker en minst mulig politisk innblanding, så velger en 2 Hovedutvalg. Ønsker en minst mulig politisk engasjement, så velger en 2 Hovedutvalg. INNBYGGERNE FORVENTER AT DET ER DE FOLKEVALGTE SOM STYRER KOMMUNEN!