Politisk organisering av Nye Øygarden kommune

Vedtak i Fellesnemda 160418
VEDTAK I KOMMUNESTYRENE OM ANTALL HOVEDUTVALG