Utvalgets Mandat vedtatt i Fellesnemda

HVA ER DE GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGENE SOM ER LAGT I INTENSJONSAVTALEN+