Vedtak i fellesnemda 18.06.2018

FELLESNEMDA VEDTAR HER AT 3 ADMINISTRATIVE SEKTORER FOR FJENESTEOMRÅDENE SKAL VÆRE GRUNNLAGET FOR DEN ADMINISTRATIVE ORGANISERINGEN. MERK: HVORDAN VIL FELLESNEMDA KOMBINERE DETTE VEDTAKET MED DERES VEDTA OM 2 POLITISKE HOVEDUTVALG???