TILSETING AV RÅDMANN

NYTT PUNKT 5 - DRØFTINGSSAK I NESTE MØTE
MØTE DEN 16.04.2018 I FELLESNEMDA HVOR DET BLE ENSTEMIG VEDTATT AT DET I NESTE MØTE SKULLE BLI LAGT OPP TIL EN DRØFTELSE AV SAKENE I PUNKT 5.
ARBEIDERPARTIET ØNSKET IKKE ÅREMÅLSTILLING
MØTE DEN 16.04.2018 I FELLESNEMDA HVOR DET BLE ENSTEMIG VEDTATT AT DET I NESTE MØTE SKULLE BLI LAGT OPP TIL EN DRØFTELSE AV SAKENE I PUNKT 5.
SOTRALISTA v/Svein Bergh ØNSKET DRØFTELSE
MØTE DEN 16.04.2018 I FELLESNEMDA, HVOR DET BLE ENSTEMIG VEDTATT AT DET I NESTE MØTE SKULLE BLI LAGT OPP TIL EN DRØFTELSE AV SAKENE I PUNKT 5.
Arbeiderpartiet v/Jogeir Sognnæs ØNSKET EN DEBATT
MØTE DEN 16.04.2018 I FELLESNEMDA, HVOR DET BLE ENSTEMIG VEDTATT AT DET I NESTE MØTE SKULLE BLI LAGT OPP TIL EN DRØFTELSE AV SAKENE I PUNKT 5.
LEDEREN FOR FELLESNEMDA - KARI-ANNE, HØGRE
LEDEREN FOR FELLESNEMDA KARI-ANNE LANDRO TILKJENNEGIR AT EN I MØTE 18.06.2018 KAN FÅ OPP EN SAK HVOR EMNENE I PUNKT 5 KAN DRØFTES. 18.06.2018 VAR DET NY LEDER I FELLESNEMDA.