Kommunalsjefer Ansettelser

JURIDISK INKOMPETANSE (Annonse i DN 11.08.2018) Indre Østfold kommune er en sammenslåing av kommunene; Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, og Askim. Hvordan får vi så den best kvalifiserte søkeren? Gjennom intern og ekstern utlysning, - er noen i tvil om det? HVORFOR KAN NYE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE LYSE DISSE STILLINGENE UT INTERNT/EKSTERNT, MENS NYE ØYGARDEN KOMMUNE BEGRENSER SEG TIL Å LYSE UT STILLINGENE SOM KOMMUNALSJEFR - INTERNT!

                                            VIRKSOMHETSOVERTAKELSE.

Er det i Nye Øygarden kommune en virksomhetsovertakelse, mens det i Nye Indre Østfold kommune er det ikke?

Nå må Fellesnemda i Nye Øygarden kommune vokn opp og få en juridisk betraktning på om de nye stillingene som kommunalsjefer kan lyses ut internt/eksternt!

DE BEST KVALIFISERTE SØKERE TIL STILLINGEN FÅR VI GJENNOM EN INTERN/EKSTERN UTLYSNING.

          INNBYGGERNE I NYE ØYGARDEN KOMMUNE MÅ FÅ DE BESTE AV DE BESTE!